2019-March-26

About us

वि.स. २०४० साल अघि सल्यान वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत मुसिकोट रेेन्ज कार्यालयले यस जिल्लामा वन संरक्षण तथा विकास सम्बन्धि काम कारवाही गरिरहेकोमा २०४० सालमा गरिएको संगठनात्मक परिवर्तन पश्चात यस जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना हुन गयो । पुनः वि.स. २०५० सालमा वन विभागको संगठनमा गरिएको परिवर्तन अनुसार यो जिल्ला “ङ” वर्गमा राखिएको छ जस अन्तरगत ८ वटा ईलाका वन कार्यालयहरु रहेका छन भने...